2017. november 13., hétfő

Ábrahám-kormány

Az 1919.júl.12. és aug.12. között P. Ábrahám Dezső me. vezetésével megalakult, a végrehajtó hatalmat gyakorlását célul kitűző, ideiglenes miniszteri testület. Tagjai Balla Aladár bm. (júl.16-tól egyben igazságügyi miniszter), gr. Teleki Pál küm. (júl.16-tól egyben földművelésügyi miniszter), Belitska Sándor vőrgy. hm., Varjasy Lajos kereskedelemügyi, Dömötör Mihály népjóléti és munkaügyi (júl.18-tól egyben vkm.), Pálmay Lajos közélelmezési miniszter (júl.16-tól). A pénzügyminiszteri tárcát végig, az igazságügyit, a földművelésügyit és a közélelmezésit júl.16-ig, a vkm-it júl.18-ig a miniszterelnök töltötte be. - Politikai célkitűzésként a proletárdiktatúra megdöntésére a "nemzet összes erőinek egyesítését" hirdette. Az ellenforradalom polgári szárnyát képviselte. A magántulajdon olyan restaurációját kívánta, amely a polgári és a kispolgári rétegek gazdasági és politikai érdekeit nagyobb mértékben szolgálja. A működése alatt az ellenforradalmi erők között már a bécsi Antibolsevista Comité és az egyre erősödő Nemzeti Hadsereg vált meghatározóvá. Az utóbbi 1919.júl.15-én a minisztertanács jóváhagyásával függetlenítette is magát a Ábrahám-kormánytól. Az Ábrahám-kormány ugyan felismerte, hogy a Horthy Miklós fémjelezte NH nem a nemzeti demokratikus és polgári koncepció megvalósítója lesz, de hatalmat nem tudott gyakorolni felette. Az Ábrahám-kormány tervét mindvégig a megszálló francia csapatok vezetése legalizálta, ahogy a NH alakulatainak szervezése is a jóváhagyásuk által történhetett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése