2017. július 17., hétfő

Ábrahám Dezső

Ábrahám Dezső (Debrecen, 1875.júl.10. - Bp., 1973.júl.25.) ügyvéd, függetlenségi párti politikus, a 2. szegedi ellenkormány minisztere 1919-ben. 1906-1918 között a Függetlenségi és 48-as Párt programjával Karcag Országgyűlési képviselője. A párt kettészakadásakor a Justh-szárnyhoz csatlakozott. Ellenezte a háborút. - A Károlyi-kormányban (-Mihály) 1918.nov. és 1919.jan. között igazságügyi minisztériumi államtitkár, majd szembefordul gr. Károlyi Mihály politikájával. Tagja a Jászi Oszkár vezette bizottságnak, amely Aradon román nemzetiségi képviselőkkel a nemzetiségek egyenjogúságáról tárgyalt. - A Tanácsköztársaság idején Szegedre menekül. Gr. Károlyi Gyula lemondása után a szegedi ideiglenes ellenkormány miniszterelnöke és pénzügyminisztere, megszervezi a Nemzeti Hadsereg toborzóbizottságát. 1919.szept-től 1920.márc-ig a Friedrich-, illetve a Huszár-kormány Belügyminisztériumi államtitkára, majd a trianoni béke becikkelyezéséig a román megszállás alatt álló Küküllő vármegye törvényhatóságainak követe a közéletben. 1920-1944 között gyakorló ügyvéd. 1929-ben a rövid életű Magyar Szabadságpárt egyik alapítója. 1944-ben a nyilasok túszként Sopronkőhidára, onnan Ausztriába, majd Bajorországba vitték. 1945. szeptemberének végén hazatért. 1947-től 1948-ig Balogh István Független Magyar Demokrata Pártjának listáján Országgyűlési képviselő. 1949-1958 között ismét gyakorló ügyvéd.

2017. március 15., szerda

Aa menti csata

A keleti hadszíntér északi szárnyán Rigánál, az Aa folyó mentén 1917.január.4-én indított orosz hadművelet. A Radko Dimitriev altábornagy vezette orosz 12.hadtest támadást kezdett a német 8.hadtest ellen azzal a szándékkal, hogy arcvonalát áttörve Vilniusig szorítsa vissza. A cári orosz hadsereg utolsó offenzív kísérlete volt. Már indításának napján kudarccal végződött annak ellenére, hogy a németek csak szétszórtan, ill. másod- és harmadvonalbeli csapatokkal védekeztek. Az orosz hadvezetés a támadás felújítására készült, amikor a németek január 23-án ellentámadást indítottak. Az erők elégtelensége és a hideg időjárás miatt február 3-án azonban ez is végleg elakadt. Ezt követően a keleti fronton 1917.június 29-ig hadműveleti szünet állt be.

2016. november 3., csütörtök

A-lépcső

Az osztrák-magyar haderő azon része, amely az 1914-1915-re érvényes haditerv értelmében R-háború esetén Oroszország, I-háború esetén Olaszország ellen kerül bevetésre. Összetétele korábban többször módosult. Az I. vh. kitörésekor a következő seregtesteket jelentette: I-III., V-VI., X-XII., XIV. hadtest 3-3 hadosztállyal, továbbá a 41.hv.gy.ho. (ösz-szesen 28 gy.ho.), az említett hdt-ek kerületeiben felállítandó Landwehr-, nf. (Népfelkelés) és menetalakulatok, vmint 10 lov.ho. (1-4., 6-9. közös és 5., 11.hv.). (Még: B-lépcső)

2016. július 11., hétfő

A7V német harckocsi


A7V német harckocsi az I. világháború idején. Gyártását 1916.szeptemberében rendelték el. Fa modelljét 1917.februárjában mutatták be, aminek nyomán 100 db-os megrendeléssel kezdték meg gyártását. A páncéljárműgyártás során prototípusa 1917.okt-re készült el, az első harckocsik 1918.febr-ban kerültek a hadsereghez. 1918.szept.12-ig 22 db-ot gyártottak le, az alapanyag- és munkaerőhiánnyal küzdő n. hadiipar többre nem volt képes. - 1918.márc.21-én 4 db már részt vett a St. Quentin-i támadásban. Ápr.24-én Villiers - Bretonneux térségében német részről 13 db és néhány zsákányolt Mark IV harckocsik részvételével zajlott le a hadtörténelem első harckocsi találkozó ütközete, amelyben megmutatkoztak a német harckocsik hátrányai: a lassú mozgás, a nagy felület, a technikai fejletlenség. 5 példányát még a versailles-i béke végrehajtása előtt átadták az újonnan alakult Lengyelország hadseregének, amelynek kötelékében részt vettek a lengyel-orosz háborúban.